Sprawozdanie z dzisiejszej konferencji!

W dniu 15 stycznia 2019 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się już po raz piąty Konferencja Nowoczesne Zarządzanie 2019. Było to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Human Resources Development działające przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konferencja skierowana była przede wszystkim do studentów, ponieważ mogli oni wziąć udział nie tylko wspólnej części wykładowej, ale także w jednym z ośmiu prowadzonych warsztatów. Konferencję poprowadzili: dr Kinga Hoffmann-Burdzińska i dr Adrian Pyszka. Konferencję zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel władz uczelni: Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Grzegorz Kończak.

Czytaj dalej Sprawozdanie z dzisiejszej konferencji!

STN – krótka relacja

Dnia 3 marca odbyły się na naszej uczelni eliminacje Studenckiego Turnieju Negocjacyjnego. W turnieju wzięły udział 4 drużyny: PE Team, Jesiotry biznesu, Czarne Pantery, Compromisers. Głównym partnerem oraz autorem jednego ze scenariuszy była firma OVB Allfinanz. Podczas turnieju swoją obecnością zaszczycił nas dyrektor firmy Dariusz Halczok.

Turniej składał się z 3 etapów, za każdym razem do negocjacji drużyny otrzymały inny scenariusz. Początkowo wszystkie drużyny zebrane zostały podzielone na ,,strona – A i ,,strona – B ”. Każda ze stron otrzymała scenariusz z przytoczoną sytuacją i problemem. Grupy w przeciągu 20 minut musiały przygotować swoje role i utworzyć listę jak najlepszych argumentów mających im pomóc w późniejszych negocjacjach.

Po grupowej naradzie drużyny ,,strony A” i ,,strony B” zostali dobrani w pary. Każda para zajmując swoje stanowisko otrzymała arkusz negocjacyjny, w którym zaznaczane były treści w zależności od ustępstw na jakie decydowała się dana strona.

Negocjacje pomiędzy drużynami przysporzyły wielu emocji, ale również ciekawych pomysłów. Rozwiązania studentów i ich pomysły niejednokrotnie były bardzo ekonomiczne, ale również zadowalające obie strony.

W trakcie negocjacji sprawności i poprawności przebiegu procesu doglądał przedstawiciel Koła Studenckiego Negocjator wraz przedstawicielami Koła Naukowego HRD.

Do Finału Studenckiego Turnieju Negocjacyjnego, który odbędzie się w Warszawie awansowały 2 drużyny:

  • Czarne Pantery (Hanna Litwinów, Małgorzata Jurek, Iwona Stanik)
  • Jesiotry Biznesu (Damian Podgórski, Karolina Badura, Adrian Kruk)

Dziękujemy Wszystkim za udział i negocjacje na wysokim poziomie!!!

Autorką wpisu jest Angelika Hadzińska.

Relacja z konferencji

Autorem poniższej relacji jest Karolina Juroszek.

Dnia 07.12.2017 r. odbyła się IV edycja konferencji “Nowoczesne Zarzadzanie”, której celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu innowacji i rozwoju zarządzania w organizacjach. Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Human Resource Development.  Rozpoczęła się ona o godz. 9:00 . w Auli @. Gości i studentów przywitał duet pracowników naukowych, Pani dr Kinga Hoffmann-Burdzińska oraz Pan dr Adrian Pyszka. W pierwszej części konferencji prezentowane były wystąpienia ekspertów, praktyków i pracowników naukowych z dziedziny nowoczesnego zarządzania.

Tegoroczna edycja Konferencji Nowoczesne Zarządzanie gościła prestiżowe firmy, takie jak Mostostal Zabrze, IBM, PWC oraz Innoreserch. W programie konferencji przewidziany został również panel dyskusyjny, którego przedmiotem rozważań było podejście pokolenia millenialsów do współczesnej organizacji. Przedmiotem panelu dyskusyjnego były również odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną podczas konferencji, dotyczącej preferowanego sposobu wykonywania pracy zawodowej.

Wystąpienia rozpoczął prezes firmy Mostostal Zabrze, Pan Dariusz Pietyszuk. Podkreślał, że aby organizacja mogła się rozwijać, musi się zmieniać i dostosowywać do otoczenia. Przedstawił również zmiany, jakie zachodzą w jego przedsiębiorstwie oraz w jaki sposób zmieniało się ono na przestrzeni lat. Poruszona została również kwestia controllingu w praktyce.

Po każdym z wystąpień prowadzący pytali prelegenta o pytanie do publiczności. Osoba, która odpowiedziała poprawnie, otrzymywała drobny upominek od Koło Naukowego Human Resource Development.

Kolejnym prelegentem był Pan Jakub WajdzikIBM. Jego wystąpienie nosiło tytuł “Matrix w zarządzaniu projektami” i dotyczyło zarządzania zespołem rozproszonym w ramach zarządzania projektami IT. Było to wspaniałe, pełne humoru oraz wiedzy przemówienie. Zobrazowało ono wiele aspektów w zarządzaniu rozproszonym zespołem. Ponadto ukazało jego plusy i minusy.

Przedostatnim prelegentem była Pani Anna ZapartPWC . Tematem jej prelekcji była “Optymalizacja procesów biznesowych według zasad lean management”. Pani Zapart zamiast pytania do publiczności zorganizowała w czasie wystąpienia mały case dotyczący ulepszenia organizacji, jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Jako ostatnia wystąpiła Pani dr Kinga Hoffman-BurdzińskaInnoreserch, która mówiła na temat “Badanie dla biznesu – od pomysłu do realizacji”. Opowiedziała, skąd pomysł na powstanie Innoreserch oraz w jaki sposób łączyć pracę etatową z prowadzeniem własnej działalności. Podniosła nas na duchu i dała wiarę, że jeżeli się chce, to zawsze można wykorzystać swoją pasję w pracy.

Gdy zakończyła się część wykładowa, nastąpił panel dyskusyjny. Po skonstruowaniu wniosków dyskusji wręczono podziękowania i upominki dla prelegentów. Miłą chwilą było spotkanie się wszystkich gości razem na podium auli. Ta chwila została uchwycona na pamiątkowym zdjęciu. Po przerwie kawowej, o godzinie 11.40, rozpoczęły się warsztaty przygotowane przez reprezentantów firm:

Jakub Wajdzik (IBM): „Zarządzanie zespołem rozproszonym w ramach zarządzania projektami IT.”

Pan Wajdzik przygotował dla grupy dwa studia przypadków. Pierwszy polegał na ćwiczeniu komunikacji w grupie i delegowaniu zadań. Drugie zadanie dotyczyło przekazywania informacji między działami. Zadaniem było w odpowiednim czasie i warunkach wykonać określone działania. Uczestnicy podzielili się na różne działy i musieli się sprawnie komunikować, co okazało się nie być takie proste.

Kinga Hoffmann-Burdzińska (Innoresearch) „Badania dla biznesu – od pomysłu do realizacji”

Podczas warsztatów z Panią Kingą analizowaliśmy obliczanie czasu przygotowania projektu na przykładzie naszej konferencji Nowoczesne Zarządzanie.

Aleksandra Brzoza i Bartłomiej Radosz (Mostostal): „Controlling w praktyce”

Studenci zmagali się z problematyką controllingu. Pan Bartłomiej miał przygotowany case, na podstawie którego trzeba było rozwiązać zadania w programie Excel. Prowadzący był bardzo zadowolony z pracy studentów.

Na zakończenie każdych z warsztatów zostały wręczone certyfikaty za udział w warsztatach oraz nagrody i gadżety firmowe. Około godz. 13.30 nastąpiło podsumowanie spotkania. Podziękowaliśmy za udział i zaangażowanie gości oraz studentów w warsztaty i konferencję. Podziękowania należą się nie tylko prelegentom, ale również studentom, którzy z pełnym zaangażowaniem włączyli się w pracę podczas warsztatów. Podsumowując, można stwierdzić, że elementami spajającymi całą tegoroczną konferencję były synonimy pojęć: cel, wyzwania, aktywność i emocje, które przybliżają nas do osiągnięcia naszych celów zawodowych oraz motywują nas do działania.

 

Nowoczesne Zarządzanie 2016 – już po…

Dzisiaj, tj. 1 grudnia 2016 roku, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się trzecia już konferencja z cyklu “Nowoczesne Zarządzanie”. Jako że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, prezentujemy kilka zdjęć z jej przebiegu – zarówno wystąpień prelegentów, jak i prowadzonych warsztatów.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejną edycję już za rok 🙂

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

11.05.2016r. w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kreatywność w zarządzaniu XXI”. Nas reprezentowała Łucja Waligóra. Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia oraz film.

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku, która odbyła się 11.05.2016r. w Centrum Konferencyjnym w Katowicach.

Patronami Konferencji były: Wydawnictwo Naukowe Sophia, Klaster Biznesów Kreatywnych, Instytut Finansów i Zarządzania Innowacjami, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Społeczna Akademia Nauk, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Prezydent Miasta Katowice.

W skład rady naukowo – programowej wchodzili: Prof. Pcz, dr hab. inż. Joanna Nowakowska- Grunt- Przewodnicząca Rady Programowej , Prof.Pcz dr hab. Agata Mesjasz-Lech – Z-ca Przewodniczącej Rady Programowej , Dr Małgorzata SmolarekPrzewodnicząca Rady Naukowej, z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Redaktor Naczelna czasopisma Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, Dr Paweł Dec – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” . Czytaj dalej 11.05.2016r. w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kreatywność w zarządzaniu XXI”. Nas reprezentowała Łucja Waligóra. Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia oraz film.

Konferencja Nowoczesne Zarządzanie 2014 już za nami

Miło nam poinformować, że dzisiejsza konferencja Nowoczesne Zarządzanie 2014 okazała się – nieskromnie mówiąc – sukcesem! 🙂 Dzięki prelekcjom zaproszonych Gości, a później w trakcie warsztatów, nabyliśmy nową wiedzę i umiejętności. Składamy podziękowania na ręce Lear Corporation Poland, AIP oraz Swift i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Sprawozdanie z konferencji.

DSCF5904 DSCF5907 DSCF5916 DSCF5919 DSCF5920 DSCF5930 DSCF5949 DSCF5968

Zebranie 6.11.2013

Na wczorajszym spotkaniu:

  1. Wybrano skarbników Koła: Ewę Domjan oraz Joannę Stampka.
  2. Powiększono skład Zarządu o trzy osoby: Sandrę Grzemba, Ilonę Sowa oraz Andrzeja Gorzawskiego.
  3. Zebrano karty członkowskie.
  4. Przyjęto do Koła trzy nowe osoby: Joannę Dylewską, Ewelinę Szczechla oraz Magdę Antoniak.

Pani Łucji dziękujemy za przesłanie powyższego sprawozdania 🙂