Sesja!

Życzymy Wam zdania wszystkich egzaminów na zerowym
lub najpóźniej na pierwszym terminie!11