Notatka z Konferencji Nowoczesne Zarządzanie 2015

W Konferencji Nowoczesne Zarządzanie 2015, która odbyła się 10.12.2015r.
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, brali udział pracownicy naukowi, eksperci i przedstawicie trzech dużych firm: LEAR Corporation Poland, Future Processing oraz Campgemin, których reprezentowali odpowiednio: Aleksander Wyciślik, Marta Wirecka, Gabriela Plencler-Borecka. Sympozjum zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Human Resource Development, działające przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Całe spotkanie trwało od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Konferencja składała się z trzech części: wystąpień prelegentów, prezentacji firm oraz prowadzenie warsztatów. Podczas konferencji były poruszane tematy dotyczące: wykorzystania barometrów do pomiaru np. innowacyjności przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania możliwości jakie oferowane są w trakcie studiów, permanentnego uczenia się całej organizacji oraz znaczenia prowadzenia oryginalnych kampanii rekrutacyjnych we współczesnym biznesie.

Prowadzone warsztaty miały za zadanie przedstawić studentom praktyczne
i innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów występujących w firmie. Szkolenia dotyczyły także ukazania studentom zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i odpowiednim budowaniem marki pracodawcy.