11.05.2016r. w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kreatywność w zarządzaniu XXI”. Nas reprezentowała Łucja Waligóra. Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia oraz film.

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku, która odbyła się 11.05.2016r. w Centrum Konferencyjnym w Katowicach.

Patronami Konferencji były: Wydawnictwo Naukowe Sophia, Klaster Biznesów Kreatywnych, Instytut Finansów i Zarządzania Innowacjami, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Społeczna Akademia Nauk, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Prezydent Miasta Katowice.

W skład rady naukowo – programowej wchodzili: Prof. Pcz, dr hab. inż. Joanna Nowakowska- Grunt- Przewodnicząca Rady Programowej , Prof.Pcz dr hab. Agata Mesjasz-Lech – Z-ca Przewodniczącej Rady Programowej , Dr Małgorzata SmolarekPrzewodnicząca Rady Naukowej, z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Redaktor Naczelna czasopisma Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, Dr Paweł Dec – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” . Czytaj dalej 11.05.2016r. w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kreatywność w zarządzaniu XXI”. Nas reprezentowała Łucja Waligóra. Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia oraz film.

Łucja na HR-owej konferencji w Lublinie

W dniach 27-28.04.2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Łucja

Nasze Koło reprezentowała Łucja Waligóra, która miała przyjemność wygłosić na Konferencji referat pt. „ Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją”.

Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia:

Podczas dwudniowej Konferencji w ciekawy sposób zostały umówione aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania talentami, nowoczesnych technologiami stosowanych w zarządzaniu kapitałem intelektualnym i oczywiście elementów dotyczących motywowania pracowników. Można było się dowiedzieć, czym jest metoda selekcji wstępnej: open hause; jak wykorzystywane są w procesie Assessment Center bio-dane, czy też jakie znaczenie ma wdrażanie Cloud Computing w procesach rekrutacyjnych. Podczas spotkania analizowana została również aktywność w organizacjach studenckich z perspektyw absolwentów uczelni i ze strony pracodawców.

Praktycznym przykładem zastosowania dobrych praktyk personalnych okazała się Kompania Piwowarska. Kompania Piwowarska w trakcie wykładu, zaprezentowała jak pozyskuje i zarządza talentami. Przypomnę tylko, że m.in. piwa Tyskie należą właśnie do Kompani Piwowarskiej.

W ramach Konferencji odbył się również warsztat z zakresu wykorzystania zasobów ludzkich w budowaniu wizerunku organizacji. Można było się tutaj dowiedzieć czym jest projektowanie doświadczeń i jak to jest ważne z perspektywy świadomego klienta.

Oprócz nauki był również czas na integrację i dobrą zabawę. To była dobra okazja aby spotkać się z studentami z Łodzi, Poznania i Lublina, którzy działają z pasją w organizacjach studenckich i interesują się różnymi aspektami ZZL-u.

Mam nadzieję, że za rok do Lublina przyjedzie liczniejsza reprezentacja z Katowic, a szczególnie z naszej Uczelni.

Łucja Waligóra

Notatka z Konferencji Nowoczesne Zarządzanie 2015

W Konferencji Nowoczesne Zarządzanie 2015, która odbyła się 10.12.2015r.
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, brali udział pracownicy naukowi, eksperci i przedstawicie trzech dużych firm: LEAR Corporation Poland, Future Processing oraz Campgemin, których reprezentowali odpowiednio: Aleksander Wyciślik, Marta Wirecka, Gabriela Plencler-Borecka. Sympozjum zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Human Resource Development, działające przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Całe spotkanie trwało od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Konferencja składała się z trzech części: wystąpień prelegentów, prezentacji firm oraz prowadzenie warsztatów. Podczas konferencji były poruszane tematy dotyczące: wykorzystania barometrów do pomiaru np. innowacyjności przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania możliwości jakie oferowane są w trakcie studiów, permanentnego uczenia się całej organizacji oraz znaczenia prowadzenia oryginalnych kampanii rekrutacyjnych we współczesnym biznesie.

Prowadzone warsztaty miały za zadanie przedstawić studentom praktyczne
i innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów występujących w firmie. Szkolenia dotyczyły także ukazania studentom zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i odpowiednim budowaniem marki pracodawcy.

Ostatnie wolne miejsca!!

Zostały ostatnie wolne miejsca na Future Processing!
Jeśli nie zdążyliście się jeszcze zapisać to szybko to zróbcie!
Ilość miejsc ograniczona!!!!!

Capegemini

capgemini1

Oto Capegemini, czyli kolejna firma, która weźmie udział w tegorocznej konferencji.
Serdecznie Was zapraszamy do wzięcia w niej udziału.
Więcej informacji znajdziecie klikając tutaj 🙂