Relacja z konferencji

Autorem poniższej relacji jest Karolina Juroszek.

Dnia 07.12.2017 r. odbyła się IV edycja konferencji “Nowoczesne Zarzadzanie”, której celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu innowacji i rozwoju zarządzania w organizacjach. Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Human Resource Development.  Rozpoczęła się ona o godz. 9:00 . w Auli @. Gości i studentów przywitał duet pracowników naukowych, Pani dr Kinga Hoffmann-Burdzińska oraz Pan dr Adrian Pyszka. W pierwszej części konferencji prezentowane były wystąpienia ekspertów, praktyków i pracowników naukowych z dziedziny nowoczesnego zarządzania.

Tegoroczna edycja Konferencji Nowoczesne Zarządzanie gościła prestiżowe firmy, takie jak Mostostal Zabrze, IBM, PWC oraz Innoreserch. W programie konferencji przewidziany został również panel dyskusyjny, którego przedmiotem rozważań było podejście pokolenia millenialsów do współczesnej organizacji. Przedmiotem panelu dyskusyjnego były również odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną podczas konferencji, dotyczącej preferowanego sposobu wykonywania pracy zawodowej.

Wystąpienia rozpoczął prezes firmy Mostostal Zabrze, Pan Dariusz Pietyszuk. Podkreślał, że aby organizacja mogła się rozwijać, musi się zmieniać i dostosowywać do otoczenia. Przedstawił również zmiany, jakie zachodzą w jego przedsiębiorstwie oraz w jaki sposób zmieniało się ono na przestrzeni lat. Poruszona została również kwestia controllingu w praktyce.

Po każdym z wystąpień prowadzący pytali prelegenta o pytanie do publiczności. Osoba, która odpowiedziała poprawnie, otrzymywała drobny upominek od Koło Naukowego Human Resource Development.

Kolejnym prelegentem był Pan Jakub WajdzikIBM. Jego wystąpienie nosiło tytuł “Matrix w zarządzaniu projektami” i dotyczyło zarządzania zespołem rozproszonym w ramach zarządzania projektami IT. Było to wspaniałe, pełne humoru oraz wiedzy przemówienie. Zobrazowało ono wiele aspektów w zarządzaniu rozproszonym zespołem. Ponadto ukazało jego plusy i minusy.

Przedostatnim prelegentem była Pani Anna ZapartPWC . Tematem jej prelekcji była “Optymalizacja procesów biznesowych według zasad lean management”. Pani Zapart zamiast pytania do publiczności zorganizowała w czasie wystąpienia mały case dotyczący ulepszenia organizacji, jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Jako ostatnia wystąpiła Pani dr Kinga Hoffman-BurdzińskaInnoreserch, która mówiła na temat “Badanie dla biznesu – od pomysłu do realizacji”. Opowiedziała, skąd pomysł na powstanie Innoreserch oraz w jaki sposób łączyć pracę etatową z prowadzeniem własnej działalności. Podniosła nas na duchu i dała wiarę, że jeżeli się chce, to zawsze można wykorzystać swoją pasję w pracy.

Gdy zakończyła się część wykładowa, nastąpił panel dyskusyjny. Po skonstruowaniu wniosków dyskusji wręczono podziękowania i upominki dla prelegentów. Miłą chwilą było spotkanie się wszystkich gości razem na podium auli. Ta chwila została uchwycona na pamiątkowym zdjęciu. Po przerwie kawowej, o godzinie 11.40, rozpoczęły się warsztaty przygotowane przez reprezentantów firm:

Jakub Wajdzik (IBM): „Zarządzanie zespołem rozproszonym w ramach zarządzania projektami IT.”

Pan Wajdzik przygotował dla grupy dwa studia przypadków. Pierwszy polegał na ćwiczeniu komunikacji w grupie i delegowaniu zadań. Drugie zadanie dotyczyło przekazywania informacji między działami. Zadaniem było w odpowiednim czasie i warunkach wykonać określone działania. Uczestnicy podzielili się na różne działy i musieli się sprawnie komunikować, co okazało się nie być takie proste.

Kinga Hoffmann-Burdzińska (Innoresearch) „Badania dla biznesu – od pomysłu do realizacji”

Podczas warsztatów z Panią Kingą analizowaliśmy obliczanie czasu przygotowania projektu na przykładzie naszej konferencji Nowoczesne Zarządzanie.

Aleksandra Brzoza i Bartłomiej Radosz (Mostostal): „Controlling w praktyce”

Studenci zmagali się z problematyką controllingu. Pan Bartłomiej miał przygotowany case, na podstawie którego trzeba było rozwiązać zadania w programie Excel. Prowadzący był bardzo zadowolony z pracy studentów.

Na zakończenie każdych z warsztatów zostały wręczone certyfikaty za udział w warsztatach oraz nagrody i gadżety firmowe. Około godz. 13.30 nastąpiło podsumowanie spotkania. Podziękowaliśmy za udział i zaangażowanie gości oraz studentów w warsztaty i konferencję. Podziękowania należą się nie tylko prelegentom, ale również studentom, którzy z pełnym zaangażowaniem włączyli się w pracę podczas warsztatów. Podsumowując, można stwierdzić, że elementami spajającymi całą tegoroczną konferencję były synonimy pojęć: cel, wyzwania, aktywność i emocje, które przybliżają nas do osiągnięcia naszych celów zawodowych oraz motywują nas do działania.

 

Ruszyły zapisy na konferencję

Kochani,

nasza konferencja Nowoczesne Zarządzanie 2017 już tuż tuż, zatem jak co roku otwieramy zapisy na warsztaty:

Warsztaty IBM (Zarządzanie zespołem rozproszonym w ramach zarządzania projektami IT), zapisy TUTAJ

Warsztaty Innoresearch (Badania dla biznesu- od pomysłu do realizacji), zapisy TUTAJ

Warsztaty Mostostal (Controling w praktyce), zapisy TUTAJ.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapisów i udziału w konferencji!

 

Sprawozdanie z Konferencji Nowoczesne Zarządzanie 2016

Konferencja Nowoczesne Zarządzanie 2016, trzecia edycja,  odbyła się 01.12.2016r. Sympozjum zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Human Resource Development, gdzie opiekunem jest Pani mgr Katarzyna Susabowska, asystentka w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania.

 Konferencja rozpoczęła się o 9:00 godz. w Auli A. Gości i studentów przywitał prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski, który jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania. Gościem Konferencji był również  Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. Nauki Prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak. Na początku spotkania Pan Profesor Przemysław Zbierowski zwrócił uwagę na wyjątkowość wydarzenia, które jest organizowane przez studentów, przez Koło Naukowe, dla innych studentów.

Konferencja była prowadzona przez duet wybitnych pracowników naukowych, przez Panią dr Kingę Hoffmann- Burdzińską oraz przez Pana dr Adriana Pyszkę. Prowadzący wprowadzili na początku również element zabawy,  prosząc uczestników, aby zdeklarowali się, w jakim obszarze planują swoją karierę: czy w pracy na etacie, czy może w pracy na własnej działalności. W pierwszej części konferencji prezentowane były wystąpienia ekspertów, praktyków i pracowników naukowych z dziedziny nowoczesnego zarządzania.

Jako pierwsza, swoje wystąpienie rozpoczęła Pani Lucyna Huppert z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. Jej wystąpienie dotyczyło form aktywnego poszukiwania pracy oraz pozyskiwania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na początku wystąpienia przedstawione zostały dane demograficzne, które prezentują, że liczba osób bezrobotnych   w województwie śląskim obecnie wynosi 119 935, z czego aż 4 640 osób to absolwenci szkół wyższych. Natomiast najmniejsze bezrobocie odnotowano w Katowicach i wynosi ono 2,9%, drugie miasto z niskim poziomem bezrobocia to Gliwice 3,7% i również Bielsko – Biała 4.9%. Do metod aktywnego szukania pracy za pomocą powiatowych urzędów pracy można zaliczyć: doradztwo zawodowe, staże, praktyki absolwenckie, bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, aktywne formy przekwalifikowania się oraz refundacja kosztów zatrudnienia jaką ponosi pracodawca. Podczas konferencji można było zauważyć, ze przedsiębiorcy potwierdzają opinię o skutecznej pomocy oferowanej przez powiatowe urzędy pracy w przypadku podjęcia działalności gospodarczej.

Kolejne wystąpienie zostało przygotowane przez Pana Michała Bartoszewicza  z firmy OpenOne i dotyczyło kontrowersyjnego aspektu jak pochodzenie wpływa na sukces. OpenOne specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości, nowatorskich rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją. W działaniach firma stawia przede wszystkim na jakość i innowacyjność rozwiązań, pracę zespołową i satysfakcje klientów. Znany studentom już wcześniej wykładowca, Pan Michał Bartoszewicz, przedstawił trzy historie sukcesu, każda inna, natomiast konkluzja jest jedna, wspólna dla wszystkich: największym wyzwaniem jest mieć cel, do którego się dąży i kochać to co się robi, mieć do  tego pasję. Aktywność ludzi powoduje, że mamy większą możliwość osiągnięcia sukcesu  i uzyskania szczęścia. Jeśli nic nie robimy to tracimy szansę poznania i rozwoju znajomości z wartościowymi ludźmi i możliwość rozwijania się. Sukces zależy od pochodzenia, według autora wystąpienia, „ile pochodzisz taki będziesz mieć sukces”. Wszystko zależy od aktywności człowieka.

Następne wystąpienie zostało przygotowane przez Artura Sawickiego z Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Nasz prelegent to Szef Regionu Częstochowskiego w Śląskim Towarzystwie Marketingowych, doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, zwolennik praktycznych rozwiązań w obszarze marketingu i współpracy nauki z biznesem. Wykład dotyczył wyzwań XX w. firm w obszarze marketingu.  Pan Artur Sawicki zwrócił uwagę na pewne dwuznaczności w otoczeniu: z jednej strony otaczamy się światem wirtualnym, udostępnionym za pomocą social media, z drugiej strony jednak mamy przed sobą rzeczywistość, która bywa często okrutna i odmienna wobec tego co prezentują nam różne firmy i wirtualny świat. Przedstawiono również tzw. paradoks kelnerki, który obrazuje jak często ciężko zejść z opatrzonej drogi, mimo świadomości, że ta droga nie zawsze jest słuszna, ale boimy się zmian. Konkluzją wykładu była opinią, że trzeba mieć wyznaczony cel, zmierzać do niego poprzez nawiązywanie kontaktów z wartościowymi ludźmi.

Przedostatnia prezentacja była poprowadzona przez Panią Agnieszkę Bojda z Arche Consulting. Arche tworzy zespół wykwalifikowanych specjalistów Human Resources, którzy dbają o wysoki poziom kwalifikacji rekrutowanych pracowników średniego i wysokiego szczebla już od 2010 roku. Jest to grupa odpowiedzialnych doradców, posiadających bogate doświadczenie w międzynarodowych firmach  konsultingowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Podczas wykładu, Pani Agnieszka Bojda,  mówiłam o tym, jak sprawić żeby się chciało, kiedy się bardzo nie chce. Przedstawiono techniki skutecznej motywacji: najważniejsze to nazwać cel, marzenie; następnie należy sprecyzować cel na poziomie zachowań; wyrazić zobowiązanie publiczne; zmierzyć cel i poziomy jego osiągania; wyeliminować wymówki i czynniki utrudniające realizację zadania; tworzyć wartość dodaną np. pomagać innym. Ważne jest aby marzyć, planować i działać. Porażka nie jest przegraną, porażki potęgują chęć osiągnięcia sukcesu. Porażki i sukces wywołują także różne emocje, które również można wykorzystać aby być w życiu zawodowa i nie tylko, szczęśliwym.

Ostatnie wystąpienie poprowadzone zostało przez Panią Patrycję Ignasiak i Panią Katarzyną Pakulską z Danone. Wykład dotyczył procesów rekrutacyjnym w dużych firmach. Obecnie kapitał ludzki nie jest tylko pojmowany jako wykonawca zadań pracodawcy, lecz jako wartość dodana firmy, jako talent, kapitał o wyjątkowej wartości. Taki kapitał musi się jednak czymś od innych wyróżniać. Proces zróżnicowania powinien już nastąpić podczas procesów rekrutacji. Duże firmy, odpowiedni zespół HR wybiera nieoszlifowane diamenty, aby dzięki procesowy zarządzania talentami wydobyć największą wartość pracownika: jego zaangażowanie, poczucie że współtworzy firmę i jego chęć do innowacyjnego projektowania nowych, wartościowych dla firmy rozwiązań.

Po zakończeniu części wykładowej, po 11:00 godzinie rozlosowano nagrody: kubki termiczne dla wytrwałych uczestników spotkania. Wręczono również wtedy podziękowania i upominki dla prelegentów. Miła była to chwila, gdy wszyscy goście razem spotkali się na podium auli.

Po przerwie kawowej, o godzinie 11.40 rozpoczęły się warsztaty przygotowane przez reprezentantów firm:

  • Pan Artur Sawicki z Śląskiego Towarzystwa Marketingowego prowadził warsztaty: Chcesz zawstydzić konkurencję? Myśl jak psychopata. Warsztat łączył umiejętności utrzymania się na rynku i walki z konkurencją. Całość była oparta o grę, która wymusza kreatywną postawę, porusza wyobraźnię i dodaje sprytu w działalności biznesowej. Z uwagi, że obecna komunikacja ma postać obrazka, myślą przewodnią warsztatów było hasło “Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów”. Była to gra wykorzystywana w coachingu.  Gra Dixit to wesoła i zaskakująca gra skojarzeń do wspólnego odkrywania.
  • Pani Agnieszka Bojda z firmy Arche Consulting poprowadziła warsztaty : Miej karierę pod kontrolą. Podczas warsztatów mówiono o budowaniu kariery, poszukiwaniu pracy oraz możliwościach rynkowych dla studentów zaraz po ukończeniu studiów. Ważne jest mieć swój plan na życie, determinację i cały czas, mimo przeciwności losu, pozytywne nastawienia.
  • Pani Patrycja Ignasiak i Pani Katarzyna Pakulska z firmy Danone poprowadziły warsztaty: Tajniki rekrutacji, czyli jak się dostać nie tylko do korporacji. Przedstawiono skuteczne metody jak się wyróżnić z tłumu aplikantów, zaskoczyć rekruterów i stać się pracownikiem firmy, o której się marzy.

Około 14:00-15:00 godz. nastąpiło podsumowanie spotkania, podziękowania za udział  i zaangażowanie gości i studentów podczas warsztatów i konferencji. Zostały wręczone certyfikaty za udział w warsztatach. Pod koniec warsztatów rozdane zostały także nagrody i gadżety firmowe.  Podziękowania należą się nie tylko prelegentom, za wykłady i prowadzenie warsztatów. Podziękowania należą się również studentom, którzy  z pełnym zaangażowaniem włączyli się w pracę podczas warsztatów. Podsumowując, można stwierdzić, że elementami spajającymi całą tegoroczna konferencję były synonimy pojęć: cel, wyzwania, aktywność i emocje, które przybliżają nas do osiągnięcia naszych celów zawodowych.

01

0307

Autor

Łucja Waligóra

KN HRD

Nowoczesne Zarządzanie 2016 – już po…

Dzisiaj, tj. 1 grudnia 2016 roku, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się trzecia już konferencja z cyklu “Nowoczesne Zarządzanie”. Jako że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, prezentujemy kilka zdjęć z jej przebiegu – zarówno wystąpień prelegentów, jak i prowadzonych warsztatów.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejną edycję już za rok 🙂

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Lista rezerwowa

Osoby, które nie zdążyły się zapisać na nasze warsztaty, mogą to zrobić wpisując się na listę rezerwowa, dostępną TUTAJ.

Relacja z III Ogólnopolskiej Konferencji Biznes w kulturze – kultura w biznesie.

 

W dniu 04.11.2016r. na Naszej Uczelni została zorganizowana przez Zespół Pieśni             i Tańca Silesianie III Ogólnopolska Konferencja Biznes w kulturze – kultura                 w biznesie. Tytułem konferencji było: Nowe technologie informacyjno – komunikacyjne w kulturze.

Wśród uczestników konferencji byli pracownicy naukowi Naszej Uczelni, studenci, doktoranci a także praktycy. Nasze Koło reprezentowała Łucja Waligóra.

Konferencja była podzielona na dwa panele. Pierwszy panel dotyczył zagadnień finansowania jednostek kultury, działań marketingowych z wykorzystaniem nowych technologii, informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi w kulturze oraz praktyk biznesowych z wykorzystaniem nowych technologii w projektach kulturalnych. Drugi panel była to dyskusją z udziałem ekspertów z świata biznesu.

Najciekawsze zagadnienie dotyczące kultury, a mniej biznesu, był to współczynnik mglistości Gunninga. Ten wskaźnik został zaprezentowany przez mgr Dominikę Szymocha.  Indeks czytelności Gunning Fog Index ma na celu określenie stopnia przystępności tekstu. Jego wartość oznacza liczbę lat edukacji potrzebnych do zrozumienia tekstu, np. wartość FOG=9 jakiegoś tekstu oznacza, że tekst ten będzie zrozumiały dla absolwentów gimnazjum i osoby o wykształceniu ponadgimnazjalnym. Oryginalny indeks FOG został sformułowany dla języka angielskiego, ale istnieje też wariant dostosowany do specyfiki polszczyzny W języku angielskim słowa trudne mają najczęściej 3 sylaby i więcej. W języku polskim trudne wyrazy to najczęściej wyrazy 4-sylabowe i dłuższe.

Wzór na wartość FOG sformułowany został następująco:

FOG = 0,4 (liczba słów/liczba zdań + 100 (liczba słów długich/liczba słów))

Wynik testu można interpretować zgodnie z poniższą tabelą:

Wartość    FOG Interpretacja
1-6 język bardzo prosty, zrozumiały już dla uczniów szkoły podstawowej
7-9 język prosty, zrozumiały już dla uczniów gimnazjum
10-12 język dość prosty, zrozumiały już dla uczniów liceum
13-15 język dość trudny, zrozumiały dla studentów studiów licencjackich
16-17 język trudny, zrozumiały dla studentów studiów magisterskich
18 i więcej język bardzo trudny, zrozumiały dla magistrów i osób z wyższym wykształceniem

Przykład: Dziennik Fakt ma indeks czytelności FOG na poziomie około 7, tygodnik Newsweek około 12, zaś teksty prawne mają FOG na poziomie 20.

Kwestie wsparcie informatycznego dla kapitału ludzkiego w sektorze kultury zaprezentował dr hab. Tomasz Ingram. Można dojść do konkluzji, że technologia wspiera marketing, promocję i finanse ale nie zawsze wspiera proces zarządzania zasobami ludzkimi. Działania informatyczne powinny optymalizować działania ZZL, ale zazwyczaj aplikacje i programy kadrowe nie są odpowiednio dopracowane i zdrożone do potrzeb i możliwości organizacji.

Na konferencji zostały również przeanalizowane takie projekty jak: akcja Muzeum Śląskiego Bilet za złotówkę, działania Stowarzyszenia Droga, a także działania firmy MOISEUM.

Praktycy z kolei przedstawili jak oni w korzystny sposób wdrażali nowe technologie w swoich instytucjach kultury, czyli w: Muzeum Zamkowym w Pszczynie, w Miejskim Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, w Teatrze Rozrywki w Chorzowie oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach Dziedzicach.

Łucja Waligóra

14938311_1226323334094129_1681403925751848942_n 14938367_1226323500760779_907055292362860783_n 14938348_1226323647427431_2889409101727208276_n 14650290_1226339014092561_8361287514003452271_n