Sprawozdanie z dzisiejszej konferencji!

W dniu 15 stycznia 2019 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się już po raz piąty Konferencja Nowoczesne Zarządzanie 2019. Było to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Human Resources Development działające przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konferencja skierowana była przede wszystkim do studentów, ponieważ mogli oni wziąć udział nie tylko wspólnej części wykładowej, ale także w jednym z ośmiu prowadzonych warsztatów. Konferencję poprowadzili: dr Kinga Hoffmann-Burdzińska i dr Adrian Pyszka. Konferencję zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel władz uczelni: Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Grzegorz Kończak.

Konferencja miała na celu rozwój kompetencji i umiejętności studentów dzięki udziałowi w wykładach jak również zajęciach praktycznych w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów i praktyków biznesu. Wydarzenie dało doskonałą możliwość rozwoju nowoczesnych kompetencji i umiejętności oraz integracji środowisk akademickich ze środowiskami biznesowymi. Dzięki konferencji studenci mogli nawiązać nowe kontakty z osobami pracującymi w dużych firmach czy korporacjach funkcjonujących na terenie Katowic i miast ościennych. Konferencja przyniosła wiele pozytywnych aspektów zarówno dla studentów jak i przedsiębiorców poszukujących wykształconych, młodych i ambitnych osób do pracy w swoich zespołach. Podczas konferencji studenci mieli okazję zasięgnąć porad, skonsultować swoje pomysły czy wziąć udział w procesach rekrutacyjnych przygotowanych przez partnerów biznesowych specjalnie dla środowiska akademickiego.
Partnerami biznesowymi, którzy wzięli udział w konferencji byli: Future Processing, Arche Consulting, bringMore Advertising, Capgemini, Sopra Steria Poland, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Adeszkolenia – Kasprzak & Rachlewicz oraz TaxToday. Patronami wydarzenia byli: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach JM Rektor dr hab. prof. UE Robert Tomanek, Telewizja TVS, Radio Silesia, Alstom Polska, Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM.

Konferencja składała się z dwóch bloków: pierwszy z nich poświęcony był wystąpieniu każdego z zaproszonych gości biznesowych, druga część to warsztaty skierowane do studentów. Jako pierwsza występowała firma BringMore advertising, której temat wystąpienia brzmiał: „Poszukiwany, poszukiwana – blaski i cienie skutecznej rekrutacji”, a temat warsztatu to: „Projekt od A do Z w agencji reklamowej – blaski i cienie skutecznej kampanii”. O cyfrowych szansach w stosunku do analogicznych wyzwań współczesnych przedsiębiorstw mówiło Śląskie Towarzystwo Marketingowe. Firma Arche Consulting podczas wykładu: „Potęga relacji – Przełam barierę pierwszego kontaktu”, jak i szkolenia „Buduj relacje świadomie”, przekazywała istotne wskazówki jak budować relacje w firmie i wzmacniać dialog międzyludzki. Charakterystykę skutecznego lidera w współczesnym biznesie na warsztatach i podczas wystąpienia przedstawiła firma Adeszkolenia – Kasprzak & Rachlewicz. O funkcjonowaniu Scrum Mastera prezentowała firma Sopra Steria Poland. Na warsztatach firma Future Processing przybliżyła tematykę coachingu i wykorzystania narzędzi coachingowych w codziennej pracy Scrum Mastera.
Wydarzenie przyciągnęło bardzo dużą liczbą studentów, nie tylko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją i zapoczątkowała stała współpracę, pewnie między niejednym studentem a przyszłym pracodawcą.

Autorzy: Łucja Waligóra, Krzysztof Wąsek