Relacja z III Ogólnopolskiej Konferencji Biznes w kulturze – kultura w biznesie.

 

W dniu 04.11.2016r. na Naszej Uczelni została zorganizowana przez Zespół Pieśni             i Tańca Silesianie III Ogólnopolska Konferencja Biznes w kulturze – kultura                 w biznesie. Tytułem konferencji było: Nowe technologie informacyjno – komunikacyjne w kulturze.

Wśród uczestników konferencji byli pracownicy naukowi Naszej Uczelni, studenci, doktoranci a także praktycy. Nasze Koło reprezentowała Łucja Waligóra.

Konferencja była podzielona na dwa panele. Pierwszy panel dotyczył zagadnień finansowania jednostek kultury, działań marketingowych z wykorzystaniem nowych technologii, informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi w kulturze oraz praktyk biznesowych z wykorzystaniem nowych technologii w projektach kulturalnych. Drugi panel była to dyskusją z udziałem ekspertów z świata biznesu.

Najciekawsze zagadnienie dotyczące kultury, a mniej biznesu, był to współczynnik mglistości Gunninga. Ten wskaźnik został zaprezentowany przez mgr Dominikę Szymocha.  Indeks czytelności Gunning Fog Index ma na celu określenie stopnia przystępności tekstu. Jego wartość oznacza liczbę lat edukacji potrzebnych do zrozumienia tekstu, np. wartość FOG=9 jakiegoś tekstu oznacza, że tekst ten będzie zrozumiały dla absolwentów gimnazjum i osoby o wykształceniu ponadgimnazjalnym. Oryginalny indeks FOG został sformułowany dla języka angielskiego, ale istnieje też wariant dostosowany do specyfiki polszczyzny W języku angielskim słowa trudne mają najczęściej 3 sylaby i więcej. W języku polskim trudne wyrazy to najczęściej wyrazy 4-sylabowe i dłuższe.

Wzór na wartość FOG sformułowany został następująco:

FOG = 0,4 (liczba słów/liczba zdań + 100 (liczba słów długich/liczba słów))

Wynik testu można interpretować zgodnie z poniższą tabelą:

Wartość    FOG Interpretacja
1-6 język bardzo prosty, zrozumiały już dla uczniów szkoły podstawowej
7-9 język prosty, zrozumiały już dla uczniów gimnazjum
10-12 język dość prosty, zrozumiały już dla uczniów liceum
13-15 język dość trudny, zrozumiały dla studentów studiów licencjackich
16-17 język trudny, zrozumiały dla studentów studiów magisterskich
18 i więcej język bardzo trudny, zrozumiały dla magistrów i osób z wyższym wykształceniem

Przykład: Dziennik Fakt ma indeks czytelności FOG na poziomie około 7, tygodnik Newsweek około 12, zaś teksty prawne mają FOG na poziomie 20.

Kwestie wsparcie informatycznego dla kapitału ludzkiego w sektorze kultury zaprezentował dr hab. Tomasz Ingram. Można dojść do konkluzji, że technologia wspiera marketing, promocję i finanse ale nie zawsze wspiera proces zarządzania zasobami ludzkimi. Działania informatyczne powinny optymalizować działania ZZL, ale zazwyczaj aplikacje i programy kadrowe nie są odpowiednio dopracowane i zdrożone do potrzeb i możliwości organizacji.

Na konferencji zostały również przeanalizowane takie projekty jak: akcja Muzeum Śląskiego Bilet za złotówkę, działania Stowarzyszenia Droga, a także działania firmy MOISEUM.

Praktycy z kolei przedstawili jak oni w korzystny sposób wdrażali nowe technologie w swoich instytucjach kultury, czyli w: Muzeum Zamkowym w Pszczynie, w Miejskim Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, w Teatrze Rozrywki w Chorzowie oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach Dziedzicach.

Łucja Waligóra

14938311_1226323334094129_1681403925751848942_n 14938367_1226323500760779_907055292362860783_n 14938348_1226323647427431_2889409101727208276_n 14650290_1226339014092561_8361287514003452271_n