Publikacje

Wykaz publikacji naukowych Koła:

 

  • 2016r. – Łucja Waligóra – Publikacja rozdziału do monografii współautorskiej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe SOPHIA. Rozdział pt.: „Analiza procesów rekrutacji  i selekcji na przykładzie organizacji  z sektora biznesowego i administracji publicznej”. M. Matuszewicz, A. Kowalczyk, Ł. Waligóra, „Transport morski XXI wieku” , Wydawnictwo Naukowe SOPHIA, Katowice 2016r. 

 

  • 2016r. – Łucja Waligóra – Udział z referatem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kreatywność   w zarządzaniu XXI wieku: innowacje, biznes, kapitał ludzki, marketing, logistyka”, która odbyła się 11.05.2016r. w Katowicach. Jej organizatorem było  Wydawnictwo Naukowe SOPHIA.  Partnerami konferencji byli: Instytut Zarządzania i Ekonomii Szkoły Humanitas, Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie oraz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. Tematem artykułu zgłoszonego  i zaprezentowanego na konferencji było: „Znaczenie rozwoju  i doskonalenia zawodowego pracowników dla firmy”. Artykuł został opublikowany w monografii naukowej „Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją” pod redakcją I. Miciuła. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowa Sophia Katowice, data publikacji 11.02.2016, ISBN: 978-8-3653-5713-7, EAN: 9788365357137. Ilość stron: 135. Inni autorzy monografii: Martyna Siwak, Łucja Waligóra, Bożena Freud, Henryk Wojtaszek, Anna Kowalczyk, Artur Sawicki, Natalia Grzebisz, Artur Maik, Krzysztof Miciuła.

 

  • 2016r. – Łucja Waligóra – Udział z referatem w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania ZZL”, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, która odbyła się 27-28.04.2016 oraz wygłoszenie i publikacja referatu „Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją”. Artykuł jest  przygotowany do publikacji w monografii naukowej.

 

  • 2013r. – Łucja Waligóra, Anita Wieczorek, Magdalena Honysz –  Przesłanie artykułu na  IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  w Łodzi z cyklu Forum Młodych Menedżerów pt. ”Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w teorii i w praktyce gospodarczej”, która odbyła 21-22.10.2013r. w Łodzi.  Organizatorem konferencji była Politechnika Łódzka. Uzyskanie wyróżnienia za najlepszy artykuł pt. „Dobrze przeprowadzona rekrutacji i selekcja personelu jako atut współczesnej przedsiębiorczości”. Artykuł został opublikowany w monografii naukowej Społeczne  i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości” pod red. Sylwia Flaszewska, Stefan Lachiewicz, Michał Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, data publikacji 01.10.2013, ilość stron: 341, ISBN: 8372835381, EAN: 9788372835383.