Projekty zakończone

Zrealizowane projekty badawcze

Dobrze przeprowadzona rekrutacja i selekcja personelu jako atut współczesnej przedsiębiorczości, 2013

Temat badań naukowych dotyczył aspektów związanych z metodologią oceny efektywności rekrutacji i selekcji pracowników. Artykuł odnosił się do wiedzy studentów na tematy personalne w przedsiębiorstwach. Została porównana i przeanalizowana skuteczność różnych metod rekrutacji i selekcji, jakie są obecnie stosowane przez pracodawców. Zwrócono uwagę na wartość kapitału ludzkiego w organizacji i na jego odpowiednim doborze.

Celem badania naukowego było przeprowadzenie ankiet wśród studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i sprawdzenie ich wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W tym celu zaprojektowano badania ilościowe. Posłużono się stworzonym kwestionariuszem ankiety, który zwierał 12 pytań otwartych oraz 5 pytań zamkniętych. Badanie przeprowadzono w dniach 7-18 stycznia 2013 r. wśród studentów II i III roku studiów stacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.