Konferencje

Konferencje, w których członkowie SKN HRD brali udział:

 

    • 2016r. – Łucja Waligóra – Udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biznes w kulturze – kultura w biznesie pt. Nowe technologie informacyjno – komunikacyjne w kulturze, która odbyła się 04.11.2016r. w Katowicach. Jej organizatorem był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Zespół Pieśni i Tańca Silesianie.
    • 2016r. – Łucja Waligóra – Udział z referatem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku: innowacje, biznes, kapitał ludzki, marketing, logistyka”, która odbyła się 11.05.2016r. w Katowicach. Jej organizatorem było  Wydawnictwo Naukowe SOPHIA.  Partnerami konferencji byli: Instytut Zarządzania i Ekonomii Szkoły Humanitas, Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie oraz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. Tematem artykułu zgłoszonego  i zaprezentowanego na konferencji było: „Znaczenie rozwoju  i doskonalenia zawodowego pracowników dla firmy”. Artykuł został opublikowany w monografii naukowej „Wybrane problemy współczesnego zarządzania organizacją” pod redakcją I. Miciuła. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowa Sophia Katowice, data publikacji 11.02.2016, ISBN: 978-8-3653-5713-7, EAN: 9788365357137. Ilość stron: 135. Inni autorzy monografii: Martyna Siwak, Łucja Waligóra, Bożena Freud, Henryk Wojtaszek, Anna Kowalczyk, Artur Sawicki, Natalia Grzebisz, Artur Maik, Krzysztof Miciuła.
    • 2016r. – Łucja Waligóra – Udział z referatem w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania ZZL”, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, która odbyła się 27-28.04.2016 oraz wygłoszenie i publikacja referatu „Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją”. Artykuł jest przygotowany do publikacji w monografii naukowej.
    • 2013r. – Łucja Waligóra, Anita Wieczorek, Magdalena Honysz – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Forum Młodych Menedżerów, “Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w teorii i w praktyce gospodarczej”, Łódź 2013