Sukcesy

  • Magda Honysz, Anita Wieczorek i Łucja Waligóra otrzymały nagrodę za najlepszy referat zgłoszony na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w teorii i w praktyce gospodarczej” (Łódź, październik 2013 roku).
  • Łucja Waligóra uczestniczyła w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi, podczas której wygłosiła referat pt. “Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją (Lublin, 27-28.05.2016 roku).
  • Łucja Waligóra uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kreatywność w Zarządzaniu XXI wieku (Innowacje, Biznes, Kapitał ludzki, Marketing, Logistyka) (Katowice, 11.05.2016 roku).