Łucja na HR-owej konferencji w Lublinie

W dniach 27-28.04.2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Łucja

Nasze Koło reprezentowała Łucja Waligóra, która miała przyjemność wygłosić na Konferencji referat pt. „ Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją”.

Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia:

Podczas dwudniowej Konferencji w ciekawy sposób zostały umówione aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania talentami, nowoczesnych technologiami stosowanych w zarządzaniu kapitałem intelektualnym i oczywiście elementów dotyczących motywowania pracowników. Można było się dowiedzieć, czym jest metoda selekcji wstępnej: open hause; jak wykorzystywane są w procesie Assessment Center bio-dane, czy też jakie znaczenie ma wdrażanie Cloud Computing w procesach rekrutacyjnych. Podczas spotkania analizowana została również aktywność w organizacjach studenckich z perspektyw absolwentów uczelni i ze strony pracodawców.

Praktycznym przykładem zastosowania dobrych praktyk personalnych okazała się Kompania Piwowarska. Kompania Piwowarska w trakcie wykładu, zaprezentowała jak pozyskuje i zarządza talentami. Przypomnę tylko, że m.in. piwa Tyskie należą właśnie do Kompani Piwowarskiej.

W ramach Konferencji odbył się również warsztat z zakresu wykorzystania zasobów ludzkich w budowaniu wizerunku organizacji. Można było się tutaj dowiedzieć czym jest projektowanie doświadczeń i jak to jest ważne z perspektywy świadomego klienta.

Oprócz nauki był również czas na integrację i dobrą zabawę. To była dobra okazja aby spotkać się z studentami z Łodzi, Poznania i Lublina, którzy działają z pasją w organizacjach studenckich i interesują się różnymi aspektami ZZL-u.

Mam nadzieję, że za rok do Lublina przyjedzie liczniejsza reprezentacja z Katowic, a szczególnie z naszej Uczelni.

Łucja Waligóra