I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki.

14672818_1345060492200921_36430572_oRelacja z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki, która odbyła się 10.10.2016r. w Centrum Konferencyjnym w Krakowie w Hotelu Fero Express.

Głównym organizatorem konferencji było Wydawnictwo Naukowe Sophia. Patronami konferencji byli: Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Społeczna Akademia Nauk oraz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz. Patronat nad wydarzenia sprawowali również: Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji, Klaster Biznesów Kreatywnych i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.14725434_1345060535534250_526990128_o 14699570_1345060525534251_959368022_oDylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki, która odbyła się 10.10.2016r. w Centrum Konferencyjnym w Krakowie w Hotelu Fero Express.

W skład rady naukowo – programowej wchodzili między innymi: Prof. P. Cz.dr hab. inż. Joanna Nowakowska- Grunt- Przewodnicząca Rady Naukowej , Prof. P.cz dr hab. Agata Mesjasz-Lech – Z-ca Przewodniczącej Rady Naukowe , Dr Małgorzata SmolarekPrzewodnicząca Rady Programowej, Prof. Shulgina Liudmyla – Z-ca Przewodniczącej Rady Programowej.

Konferencja rozpoczęła się od 08:40 godz. rejestracją uczestników konferencji, natomiast wystąpienie otwierające nastąpiło o 09:30 godz. Wystąpienie otwierające było prowadzone m. in. przez Zastępcę Przewodniczącej Rady Programowej oraz przez Redaktora Wydawnictwa Naukowego SOPHIA.

Po otwarciu konferencji Pan Damian Piera i Pani Urszula Nowicka z Firmy EBSCO Information Services poprowadzili wykład specjalny. Można było się dowiedzieć czym zajmuje się Firma EBSCO i jak przyczynia się do rozwoju nauki. EBSCO oferuje szeroki zakres usług bibliotecznych baz danych. EBSCO oferuje również książki i audiobooki w szerokim zakresie tematyki. Odbył się również specjalny wykład autorek książek naukowych, m. in. Pani mgr I. Lupa, Pani mgr J. Kasza i Pani dr J. Makuch – Świtalskiej.

Dylematy badań naukowych były przez naukowców analizowane w takich dziedzinach jak: nauki przyrodnicze, ścisłe i techniczne, ekonomiczno – społeczne i humanistyczne. Cała konferencja była podzielona na dziesięć sesji tematycznych, które były przedzielone przerwami oraz panelami dyskusyjnymi. Sesje odbywały się równocześnie w czterech salach od 11:00 do 14:00 godziny. Były do sesje gdzie występowali goście z Polski jak również z zagranicy. Tematy sesji były następujące: międzynarodowe aspekty badań naukowych, kreatywność i innowacje w badaniach naukowych, strategiczne aspekty organizacji, badawcze aspekty jakościowo – ilościowe, dylematy badawcze – wymiar międzynarodowy i międzykulturowy, aspekty biologiczno – techniczne badań naukowych.

Ja miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch sesjach: pierwsza sesja dotycząca socjologiczno – społecznych aspektów badawczych, prowadzona była przez prof. J. Bujak – Lechowicz oraz prof. R. Cichockiego. Miałam wówczas okazję zaprezentować swój artykuł pt. „Źródła finansowania podmiotów leczniczych na przykładzie szpitala w Bydgoszczy”. Analizowałam największe grupy przychodów dla podmiotu leczniczego jakim był Szpital Uniwersytecki im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Analiza dokumentacji finansowej, a dokładniej mówiąc planów finansowych i inwestycyjnych obejmowała okres od 2012r. do 2014r. Druga sesja w jakiej uczestniczyłam dotyczyła aspektów badawczych w naukach medycznych i była prowadzona przez prof. J. Jasińską oraz dr P. Lenika. Wystąpienia jakie miałam okazję wysłuchać dotyczyły: zarządzania zmianą w szpitalach, dylematów etycznych w badaniach biomedycznych, stosowania metodologii kognitywnej w opisywaniu schizofrenii na przykładzie bohaterów z utworów literackich, a także pojęcie humanizmu w medycynie na przykładzie skarg wniosków pacjentów. Tematy referatów mimo, że znajdowały się w obszarze nauk o zarządzaniu w ochronie zdrowia, to dotyczyły bardzo zróżnicowanych problemów. Dzięki temu sesje i panele dyskusyjne były bardzo interesujące.

Podczas konferencji była również przerwa kawowa i obiadowa, podczas której nawiązałam ciekawe rozmowy z różnymi specjalistami i pasjonatami nauki. Podczas całego wydarzenia można było nabyć naukowe książki, ponieważ było stanowisko Wydawnictwa Naukowego SOPHIA. Konferencja zakończyła się około 16:30 godz. Podczas konferencji bardzo wiele można było się dowiedzieć, również z tych dziedzin, z których nie jest się specjalistą. Miałam okazję również spotkań niezwykłych ludzi i pasjonatów nauki. Było to spotkanie bardzo wartościowe, duża liczba specjalistów z różnych dziedzin nauki, ciekawe referaty, tematycznie zgodne sesje oraz świetna organizacja.

Dziękuję jeszcze raz Organizatorom za tą konferencję!

Łucja Waligóra