Dziękujemy

DziękujemyDziękujemy za tak duże zainteresowanie naszą akcją Pomoc Cv.
I wciąż czekamy na Wasze życiorysy.

Jednocześnie przypominamy, że należy je wysyłać na adres: pomoccv24@gmail.com