Sprawozdanie z dzisiejszej konferencji!

W dniu 15 stycznia 2019 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się już po raz piąty Konferencja Nowoczesne Zarządzanie 2019. Było to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Human Resources Development działające przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konferencja skierowana była przede wszystkim do studentów, ponieważ mogli oni wziąć udział nie tylko wspólnej części wykładowej, ale także w jednym z ośmiu prowadzonych warsztatów. Konferencję poprowadzili: dr Kinga Hoffmann-Burdzińska i dr Adrian Pyszka. Konferencję zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel władz uczelni: Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Grzegorz Kończak.

Czytaj dalej Sprawozdanie z dzisiejszej konferencji!

Relacja z warsztatów na stronie MOW

MOW

Na stronie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach znalazła się informacja o przeprowadzonych przez SKN HRD warsztatach dla podopiecznych tego ośrodka.

Dziękujemy za miłe słowa i zachęcamy do zapoznania się z ich treścią (LINK).

Wiosna z HR 2017 – podsumowanie

Już od kilku lat Koło Naukowe HRD bierze czynny udział w tworzeniu warsztatów wchodzących w skład przedsięwzięcia pod nazwą „Wiosna z HR”. Nie inaczej było i w tym roku. Od dawna uczestnicy koła pragną zachęcić studentów do brania czynnego udziału w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z dziedziny HR. W ramach obecnej edycji zostały przeprowadzone trzy warsztaty, które zachęcały studentów do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Każdy z nich dotyczył innego zagadnienia związanego z tematyką HR oraz był prowadzony przez innych prelegentów.

Pierwszy warsztat (21 kwietnia) przeprowadziła Pani Agnieszka Bojda z Arche Consulting, która przygotowała studentów do rozmowy kwalifikacyjnej i pokazała, jak należy się odpowiednio na niej zaprezentować. Następny warsztat (28 kwietnia) poświęcony był roli wolontariatu w ścieżce kariery, o którym opowiedziała Pani Karolina Widawska z Business Service Galop. Na sam koniec (28 kwietnia) duet w składzie Małgorzata Suda i Wioletta Polańska z Human & Hunter zaplanowały naszą przyszłość i zwróciły szczególną uwagę na działania które, w ramach budowania naszej ścieżki kariery, są najistotniejsze.

Warsztaty były, są i będą doskonałą okazją do poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Tegoroczne zajęcia okazały się ogromnym sukcesem, w którym brało udział kilkudziesięciu studentów. Dzięki nim każdy z uczestników zdobył cenne wskazówki, które może wykorzystać w przyszłości. Dodatkowo warsztaty dały możliwość poznania nowych ludzi oraz spędzenia czasu w nieco inny sposób niż „studencie siedzenie na wykładzie”. Miejmy nadzieję, że kolejne edycje będą równie owocne.

(autor: Patryk)

Sprawozdanie z Konferencji Nowoczesne Zarządzanie 2016

Konferencja Nowoczesne Zarządzanie 2016, trzecia edycja,  odbyła się 01.12.2016r. Sympozjum zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Human Resource Development, gdzie opiekunem jest Pani mgr Katarzyna Susabowska, asystentka w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania.

 Konferencja rozpoczęła się o 9:00 godz. w Auli A. Gości i studentów przywitał prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski, który jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania. Gościem Konferencji był również  Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. Nauki Prof. UE dr hab. Grzegorz Kończak. Na początku spotkania Pan Profesor Przemysław Zbierowski zwrócił uwagę na wyjątkowość wydarzenia, które jest organizowane przez studentów, przez Koło Naukowe, dla innych studentów.

Konferencja była prowadzona przez duet wybitnych pracowników naukowych, przez Panią dr Kingę Hoffmann- Burdzińską oraz przez Pana dr Adriana Pyszkę. Prowadzący wprowadzili na początku również element zabawy,  prosząc uczestników, aby zdeklarowali się, w jakim obszarze planują swoją karierę: czy w pracy na etacie, czy może w pracy na własnej działalności. W pierwszej części konferencji prezentowane były wystąpienia ekspertów, praktyków i pracowników naukowych z dziedziny nowoczesnego zarządzania.

Jako pierwsza, swoje wystąpienie rozpoczęła Pani Lucyna Huppert z Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. Jej wystąpienie dotyczyło form aktywnego poszukiwania pracy oraz pozyskiwania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na początku wystąpienia przedstawione zostały dane demograficzne, które prezentują, że liczba osób bezrobotnych   w województwie śląskim obecnie wynosi 119 935, z czego aż 4 640 osób to absolwenci szkół wyższych. Natomiast najmniejsze bezrobocie odnotowano w Katowicach i wynosi ono 2,9%, drugie miasto z niskim poziomem bezrobocia to Gliwice 3,7% i również Bielsko – Biała 4.9%. Do metod aktywnego szukania pracy za pomocą powiatowych urzędów pracy można zaliczyć: doradztwo zawodowe, staże, praktyki absolwenckie, bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie, aktywne formy przekwalifikowania się oraz refundacja kosztów zatrudnienia jaką ponosi pracodawca. Podczas konferencji można było zauważyć, ze przedsiębiorcy potwierdzają opinię o skutecznej pomocy oferowanej przez powiatowe urzędy pracy w przypadku podjęcia działalności gospodarczej.

Kolejne wystąpienie zostało przygotowane przez Pana Michała Bartoszewicza  z firmy OpenOne i dotyczyło kontrowersyjnego aspektu jak pochodzenie wpływa na sukces. OpenOne specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości, nowatorskich rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją. W działaniach firma stawia przede wszystkim na jakość i innowacyjność rozwiązań, pracę zespołową i satysfakcje klientów. Znany studentom już wcześniej wykładowca, Pan Michał Bartoszewicz, przedstawił trzy historie sukcesu, każda inna, natomiast konkluzja jest jedna, wspólna dla wszystkich: największym wyzwaniem jest mieć cel, do którego się dąży i kochać to co się robi, mieć do  tego pasję. Aktywność ludzi powoduje, że mamy większą możliwość osiągnięcia sukcesu  i uzyskania szczęścia. Jeśli nic nie robimy to tracimy szansę poznania i rozwoju znajomości z wartościowymi ludźmi i możliwość rozwijania się. Sukces zależy od pochodzenia, według autora wystąpienia, „ile pochodzisz taki będziesz mieć sukces”. Wszystko zależy od aktywności człowieka.

Następne wystąpienie zostało przygotowane przez Artura Sawickiego z Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Nasz prelegent to Szef Regionu Częstochowskiego w Śląskim Towarzystwie Marketingowych, doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, zwolennik praktycznych rozwiązań w obszarze marketingu i współpracy nauki z biznesem. Wykład dotyczył wyzwań XX w. firm w obszarze marketingu.  Pan Artur Sawicki zwrócił uwagę na pewne dwuznaczności w otoczeniu: z jednej strony otaczamy się światem wirtualnym, udostępnionym za pomocą social media, z drugiej strony jednak mamy przed sobą rzeczywistość, która bywa często okrutna i odmienna wobec tego co prezentują nam różne firmy i wirtualny świat. Przedstawiono również tzw. paradoks kelnerki, który obrazuje jak często ciężko zejść z opatrzonej drogi, mimo świadomości, że ta droga nie zawsze jest słuszna, ale boimy się zmian. Konkluzją wykładu była opinią, że trzeba mieć wyznaczony cel, zmierzać do niego poprzez nawiązywanie kontaktów z wartościowymi ludźmi.

Przedostatnia prezentacja była poprowadzona przez Panią Agnieszkę Bojda z Arche Consulting. Arche tworzy zespół wykwalifikowanych specjalistów Human Resources, którzy dbają o wysoki poziom kwalifikacji rekrutowanych pracowników średniego i wysokiego szczebla już od 2010 roku. Jest to grupa odpowiedzialnych doradców, posiadających bogate doświadczenie w międzynarodowych firmach  konsultingowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Podczas wykładu, Pani Agnieszka Bojda,  mówiłam o tym, jak sprawić żeby się chciało, kiedy się bardzo nie chce. Przedstawiono techniki skutecznej motywacji: najważniejsze to nazwać cel, marzenie; następnie należy sprecyzować cel na poziomie zachowań; wyrazić zobowiązanie publiczne; zmierzyć cel i poziomy jego osiągania; wyeliminować wymówki i czynniki utrudniające realizację zadania; tworzyć wartość dodaną np. pomagać innym. Ważne jest aby marzyć, planować i działać. Porażka nie jest przegraną, porażki potęgują chęć osiągnięcia sukcesu. Porażki i sukces wywołują także różne emocje, które również można wykorzystać aby być w życiu zawodowa i nie tylko, szczęśliwym.

Ostatnie wystąpienie poprowadzone zostało przez Panią Patrycję Ignasiak i Panią Katarzyną Pakulską z Danone. Wykład dotyczył procesów rekrutacyjnym w dużych firmach. Obecnie kapitał ludzki nie jest tylko pojmowany jako wykonawca zadań pracodawcy, lecz jako wartość dodana firmy, jako talent, kapitał o wyjątkowej wartości. Taki kapitał musi się jednak czymś od innych wyróżniać. Proces zróżnicowania powinien już nastąpić podczas procesów rekrutacji. Duże firmy, odpowiedni zespół HR wybiera nieoszlifowane diamenty, aby dzięki procesowy zarządzania talentami wydobyć największą wartość pracownika: jego zaangażowanie, poczucie że współtworzy firmę i jego chęć do innowacyjnego projektowania nowych, wartościowych dla firmy rozwiązań.

Po zakończeniu części wykładowej, po 11:00 godzinie rozlosowano nagrody: kubki termiczne dla wytrwałych uczestników spotkania. Wręczono również wtedy podziękowania i upominki dla prelegentów. Miła była to chwila, gdy wszyscy goście razem spotkali się na podium auli.

Po przerwie kawowej, o godzinie 11.40 rozpoczęły się warsztaty przygotowane przez reprezentantów firm:

  • Pan Artur Sawicki z Śląskiego Towarzystwa Marketingowego prowadził warsztaty: Chcesz zawstydzić konkurencję? Myśl jak psychopata. Warsztat łączył umiejętności utrzymania się na rynku i walki z konkurencją. Całość była oparta o grę, która wymusza kreatywną postawę, porusza wyobraźnię i dodaje sprytu w działalności biznesowej. Z uwagi, że obecna komunikacja ma postać obrazka, myślą przewodnią warsztatów było hasło “Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów”. Była to gra wykorzystywana w coachingu.  Gra Dixit to wesoła i zaskakująca gra skojarzeń do wspólnego odkrywania.
  • Pani Agnieszka Bojda z firmy Arche Consulting poprowadziła warsztaty : Miej karierę pod kontrolą. Podczas warsztatów mówiono o budowaniu kariery, poszukiwaniu pracy oraz możliwościach rynkowych dla studentów zaraz po ukończeniu studiów. Ważne jest mieć swój plan na życie, determinację i cały czas, mimo przeciwności losu, pozytywne nastawienia.
  • Pani Patrycja Ignasiak i Pani Katarzyna Pakulska z firmy Danone poprowadziły warsztaty: Tajniki rekrutacji, czyli jak się dostać nie tylko do korporacji. Przedstawiono skuteczne metody jak się wyróżnić z tłumu aplikantów, zaskoczyć rekruterów i stać się pracownikiem firmy, o której się marzy.

Około 14:00-15:00 godz. nastąpiło podsumowanie spotkania, podziękowania za udział  i zaangażowanie gości i studentów podczas warsztatów i konferencji. Zostały wręczone certyfikaty za udział w warsztatach. Pod koniec warsztatów rozdane zostały także nagrody i gadżety firmowe.  Podziękowania należą się nie tylko prelegentom, za wykłady i prowadzenie warsztatów. Podziękowania należą się również studentom, którzy  z pełnym zaangażowaniem włączyli się w pracę podczas warsztatów. Podsumowując, można stwierdzić, że elementami spajającymi całą tegoroczna konferencję były synonimy pojęć: cel, wyzwania, aktywność i emocje, które przybliżają nas do osiągnięcia naszych celów zawodowych.

01

0307

Autor

Łucja Waligóra

KN HRD

Łucja na HR-owej konferencji w Lublinie

W dniach 27-28.04.2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Łucja

Nasze Koło reprezentowała Łucja Waligóra, która miała przyjemność wygłosić na Konferencji referat pt. „ Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją”.

Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia:

Podczas dwudniowej Konferencji w ciekawy sposób zostały umówione aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania talentami, nowoczesnych technologiami stosowanych w zarządzaniu kapitałem intelektualnym i oczywiście elementów dotyczących motywowania pracowników. Można było się dowiedzieć, czym jest metoda selekcji wstępnej: open hause; jak wykorzystywane są w procesie Assessment Center bio-dane, czy też jakie znaczenie ma wdrażanie Cloud Computing w procesach rekrutacyjnych. Podczas spotkania analizowana została również aktywność w organizacjach studenckich z perspektyw absolwentów uczelni i ze strony pracodawców.

Praktycznym przykładem zastosowania dobrych praktyk personalnych okazała się Kompania Piwowarska. Kompania Piwowarska w trakcie wykładu, zaprezentowała jak pozyskuje i zarządza talentami. Przypomnę tylko, że m.in. piwa Tyskie należą właśnie do Kompani Piwowarskiej.

W ramach Konferencji odbył się również warsztat z zakresu wykorzystania zasobów ludzkich w budowaniu wizerunku organizacji. Można było się tutaj dowiedzieć czym jest projektowanie doświadczeń i jak to jest ważne z perspektywy świadomego klienta.

Oprócz nauki był również czas na integrację i dobrą zabawę. To była dobra okazja aby spotkać się z studentami z Łodzi, Poznania i Lublina, którzy działają z pasją w organizacjach studenckich i interesują się różnymi aspektami ZZL-u.

Mam nadzieję, że za rok do Lublina przyjedzie liczniejsza reprezentacja z Katowic, a szczególnie z naszej Uczelni.

Łucja Waligóra

Warsztaty

Warsztaty podczas naszej czwartkowej konferencji odbędą się w następujących salach:

402A – Lear Corp.
420B – Capgemini
407B – Future Processing

Rozpoczęcie: 11:40. Zakończenie: między godz. 13 a 14.

Zapraszamy! 🙂

Sprawozdanie ze spotkania z coachem dr Magdą Fres w ramach szkoleń “WIOSNY z HR-em”

Dnia 21 maja w ramach organizowanej każdego roku przez nasze koło “WIOSNY z HR- em” gościliśmy na UE w Katowicach Panią dr n hum. Magdę Fres wraz z asystentem. Pani dr jest psychologiem, coachem, trenerką rozwoju osobistego, a także pisarką. Ukończyła Szkołę Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytet Śląski , a także Central European University w Budapeszcie. Obecnie jest Dyrektorem Śląskiego oddziału Izby Coachingu. Pani Magda posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi, których motywuje do osiągania celów związanych z ich życiem prywatnym, a także zawodowym.
Dla naszych studentów przygotowała półtoragodzinną prelekcję, która miała nam pomóc w odpowiedzi na pytanie “Jak żyć ze swojej pasji?” W tym celu przedstawiła historię pewnego lekarza, który posiadał niemal wszystko- wspaniały zawód, pieniądze, liczne talenty, znajomych, a mimo to nie był szczęśliwy i odczuwał wewnętrzną pustkę. Aby odnaleźć szczęście musiał przejść długą drogę i zadać sobie kilka kluczowych pytań.
Podczas spotkania z Panią Magdą każdy z Nas również starał się przejść podobną drogę pracując nad swoim indywidualnym celem, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia swoistego dialogu wewnętrznego i zastanowienia się nad kilkoma kluczowymi kwestiami. Dotyczyły one m. in. tego, jaki jest nasz cel, co sprawia nam dużą przyjemność? Co jest dla Nas najważniejsze w życiu? Jakie czynniki lub osoby motywują/demotywują nas w realizacji marzeń ? Co nas powstrzymuje przed działaniem? Co się stanie w momencie gdy nie podejmiemy działania? Czego się obawiamy? Jakie korzyści możemy odnieść decydując się na działanie? Jaki jest najgorszy scenariusz w momencie gdy zdecydujemy się podjąć działanie? Jakie kroki możemy podjąć by temu zapobiec?
Spotkanie pozwoliło nam wszystkim zastanowić się nad swoim życiem, nad tym, czy to co robimy sprawia nam satysfakcję, ma sens. Co możemy zmienić aby być szczęśliwym, jak to osiągnąć i kto może nam w tym pomóc.
Wnioski? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nie można nigdy rezygnować z marzeń. Tylko człowiek spełniony, robiący to, co kocha jest naprawdę szczęśliwy i może zarażać innych swoją pozytywną energią. Ponadto wszystkie ograniczenie, które istnieją są tylko i wyłącznie w naszych głowach, tworzymy je sami. Jeżeli się czegoś naprawdę chce to można to osiągnąć, choć nierzadko będzie się to wiązało z dużym wysiłkiem.
Na koniec każdy uczestnik warsztatów (a było nas sporo) otrzymał pamiątkowy certyfikat. Można było też zadawać pytania naszemu gościowi, z czego kilka osób skorzystało.
To tyle odnośnie wniosków ze spotkania. Ciekawi jesteśmy też waszego odbioru prelekcji. Minęło już trochę czasu, teraz można ocenić je na sucho. My tylko dodamy od siebie, że mamy nadzieję, iż będziemy mieli okazję brać udział jeszcze kiedyś w podobnym wydarzeniu.

Autor: Anna Mrozek