SKN Human Resource Development

Strona Koła Naukowego HRD przy Katedrze ZZL UE w Katowicach

Tag: film

11.05.2016r. w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kreatywność w zarządzaniu XXI”. Nas reprezentowała Łucja Waligóra. Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia oraz film.

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku, która odbyła się 11.05.2016r. w Centrum Konferencyjnym w Katowicach.

Patronami Konferencji były: Wydawnictwo Naukowe Sophia, Klaster Biznesów Kreatywnych, Instytut Finansów i Zarządzania Innowacjami, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Społeczna Akademia Nauk, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Prezydent Miasta Katowice.

W skład rady naukowo – programowej wchodzili: Prof. Pcz, dr hab. inż. Joanna Nowakowska- Grunt- Przewodnicząca Rady Programowej , Prof.Pcz dr hab. Agata Mesjasz-Lech – Z-ca Przewodniczącej Rady Programowej , Dr Małgorzata SmolarekPrzewodnicząca Rady Naukowej, z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Redaktor Naczelna czasopisma Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, Dr Paweł Dec – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” . Continue reading

Z kamerą wśród studentów, czyli co wiesz o ZZL :)

Prezentujemy pierwszy film z cyklu „Z kamerą wśród ludzi”, w którym zapytaliśmy studentów naszej uczelni, co wiedzą o HR… 🙂

Miłego oglądania!

Zadaliśmy studentom naszej uczelni kilka pytań związanych z HR. Niebawem opublikujemy film z ich odpowiedziami. Prosimy o cierpliwość 🙂