Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. Bogucicka 3a,
40-225 Katowice

pokój 411, budynek B

tel.  (+48 32) 257 73 82
e-mail: kolonaukowehrd@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/KN.HRD.UE
twitter: https://twitter.com/skn_hrd
YouTube: KoloNaukowe HRD
instagram: kn_hrd
e-mail pomoc CV: pomoccv24@gmail.com

Znajdziesz nas tutaj: